Conţinut: Cursul îşi propune să ofere informaţii şi să faciliteze înţelegerea rolului contemporan al UE ca actor internaţional la nivelul politicii mondiale, să realizeze o evaluare critică a instituţiilor, acţiunilor şi politicilor UE în privinţa relaţiilor externe şi să examineze dezbaterile actuale legate de impactul UE la nivel internaţional. Cursul se concentrează, în primă fază, atât pe cadrul teoretic de desfăşurare al acţiunilor externe ale UE, cât şi pe cel instituţional (Acorduri internaţionale, Tratatul de la Lisabona 2009 şi Serviciul European de Acţiune Externă a UE, Politica Externă și de Securitate Comună, Politica de Securitate și de Apărare Comună), ca, în a doua fază, să analizeze preponderent relaţiile UE cu SUA, Rusia, BRICs, cu ţările incluse în Politica Europeană de Vecinătate (PEV), cu cele din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP), semnatare ale Convenţiei de la Lomé, cu cele incluse în politica de extindere a UE, ca, în ultimă fază, să se axeze pe analiza provocărilor actuale, precum rolul UE în combaterea terorismului.