Cursul este destinat cadrelor didactice, care doresc să-și dezvolte competențele de proiectare și elaborare a cursurilor electronice (preponderent pe platforma de învățare MOODLE)

Curs opțional pentru viitorii profesori de informatică. Poate fi studiat de viitorii profesori de la alte specialități. Întregește pregătirea psiho-pedagogică și didactică a viitorilor profesori.

Platforma de instruire Moodle. Crearea cursului. Resurse şi activităţi. Evaluare.