Cursul Proiectarea sistemelor client/server II oferă viitorilor informaticieni recomandări şi soluţii eficiente pentru dezvoltarea sistemelor client/server de înaltă performanță. Sunt abordate strategiile realizării logicii sistemelor informatice cu ajutorul procedurilor stocate, a funcțiilor utilizator și a cursorului. Sunt analizate modalitățile de limitare a accesului la date și de optimizare a caracteristicilor sistemelor informatice.

Cursul Proiectarea sistemelor client/server I oferă recomandări şi soluţii eficiente pentru dezvoltarea sistemelor client/server de înaltă performanță. Sunt abordate strategiile proiectării eficiente a structurii bazei de date a sistemelor informaționale. Un rol important se acordă particularităților proiectării arhitecturii bazei de date, a tabelelor și a mecanismelor de menținere a integrității datelor. Se analizează oportunități de optimizare a  actualizării și extragerii datelor din baza de date.