Вы спросите: Зачем нам, студентам, это знать? Когда это пригодится в жизни?

Я отвечу: Вам не нужно это. Это понадобится только умным людям...surâs

În zilele noastre sunt mulți copii ce au dorința de a învăța, dar au nevoie de cerințe educaționale speciale. În acest curs voi prezenta tehnologii informaționale ce îi pot ajuta pe acești copii să se adapteze la societatea înconjuratoare și să obțină șansa de a învăța în rînd cu ceilalți copii.

Scopul acestui curs este de a dezvolta gindirea algoritmica si de stapanire a notiunilor fundamentale de programare (variabila, vector, instructiune etc.), pe baza limbajului de programare PHP.

Aplicația de procesare a textului Word reprezinta cel mai răspîndit și performant software pentru procesare texte pe PC-uri.

Acest curs vă va deschide porțile spre o lume nouă, cea a limbajului HTML.

Aici într-un mod cît mai simplu și în același timp interactiv veți face cunoștință cu noțiunile de bază ale limbajului și odată cu acestea veți fi inițiați în tehnica realizării unei pagini web.

Cursul dat este dedicat editării textelor, şi în special, editării textelor în redactoru de texte Microsoft Word

Acest curs este destinat elevilor claselor gimnaziale, în special, clasa V. Este un instrument didactic suplimentar conținutului curricular pentru gimnaziu elaborat pentru a diversifica modul tradițional de predare-învățare...

Vrei să afli ceva nou, intră! Mereu ești binevenit!

Calculam unghiuri de orice masura calm vrei să știi cum o facem? alatura-te !

Приветствуем Вас на нашем курсе английского языка, который поможет Вам изучить этот замечательный и красивый язык.

Данный курс предназначен для юных путешественников англоязычного мира.

          Statistica matematică rezolvă probleme de estimare a unor parametri şi  a  structurii  unui  model  probabilist  şi  în  baza  datelor  statistice  oferă metode de verificare a ipotezelor statistice etc.
          În condiţiile când procesele economice, sociale şi de orice altă natură devin  tot  mai  complexe  şi  capătă  un  caracter  stochastic  pronunţat, cunoaşterea  elementelor  de statistică  matematică oferă un instrument serios şi prodigios pentru studierea lor.