Alianţa Francofonă

Se studiază la ciclul I - Licenţă.

Unitatea de curs este dedicat studenţilor anului I de la specializarea "Informatica".

Durata 45 ore curs, 30 ore seminare.

În curs, se analizează  tipurile de greşeli pe care le comit vorbitorii de limb română de pe ambele maluri de Prut, precum şi vorbitorii basarabeni. Cursul conţine injformaţii despre varietăţile de exprimare a categoriei politeţii şi de transmitere a mesajului nonverbal. Se dau, de asemenea, o serie de exerciţii ce conţin greşeli de expresie la toate nivelurile limbii: fonetic, lexical, morfo-sintactic, frazeologic.

Cette formation s'adresse à l'ensemble des enseignants de l’Université d'État « Alecu Russo » de Bălţi, appelés à participer à la mise en place de dispositifs d'EAD au sein de leur institution.