Cursul “Optimizarea sunetului și imaginilor” se predă în anul I, semestrul I și este o unitate de curs de specialitate în cadrul programului de master Programare Web. Cursul “Optimizarea sunetului și imaginilor” conține informații despre clasificarea semnalelor, clasificarea sistemelor de prelucrare a informaţiei, transformarea semnalelor electrice analogice în cod binar, stocarea și prelucrarea sunetului, caracteristicele imaginilor rastru și vector, redactarea numerică a imaginilor, instrumente de redactare structurală, schimbarea diapazonului dinamic, corectarea culorilor, pregătirea imaginelor pentru editare, codificarea și compresia informației. Problemele abordate în cadrul acestui curs constituie o componentă necesară în instruirea unui viitor ingineri programator.

Cursul “Designul și machetarea paginilor Web”  se predă în anul I, semestrul I  și este o unitate de curs de specialitate în cadrul programului de master Programare Web.

Cursul “Designul și machetarea paginilor Web” pregătește viitorii specialiști în Web în domeniul de design. Studenții vor cunoaște principiile Web designului, cu teoria culorilor, cu elemente de tipografică, cu reguli de machetare.

Problemele abordate în cadrul acestui curs constituie o componentă necesară în instruirea unui viitor programator Web.

Noțiuni generale despre sistemele de control a versiunilor. 

Git. Instalare. Comenzile de bază.