Curs la disciplina "Bazele programarii". Cursul cuprinde temele:

  • Etapele procesului de programare
  • Tipuri elementare de date
  • Metode de proiectare a algoritmilor
  • Structuri de control