Cursul de istorie a Europe pentru sttudentii de La facultatea de Stiinte Reale