Scopul general al cursului constă în studierea celor mai importante noțiuni, etape și structuri de constituire și funcționare a Uniunii Europene. Cursul va aborda contextul şi elementele determinative ale deciziilor politice, principiile de funcționare a instituțiilor Uniunii Europene și impactul lor asupra câmpului social și realităților economice. Studenţii vor lua cunoştinţă cu principalele teorii privind constituirea și funcționarea UE, documentele fondatoare, principiile și mecanismele de aderare, politicile comunitare în domeniul pieței unice, uniunii economice și monetare, relațiilor economice externe, agriculturii, cât și politicile regionale și structurale, extinderii, relațiilor externe și securitate.