Disciplina Introducere în teoria lecturii. Nivel morfo-sintactic face  parte din setul de discipline fundamentale la specialitatea Studierea limbilor. Limbă engleză şi limba germană, fiind destinată studenţilor anului II. Cursul are drept scop dezvoltarea și consolidarea deprinderilor de lectură a studenților. Cursul va contribui la îmbogăţirea vocabularului studenților şi va facilita achiziţionarea cunoştinţelor despre diverse genuri de texte literare, despre structura textului și analiza acestuia din perspectivă morfo-sintactică, lexico-semantică stilistică și pragmatică.  Pentru atingerea scopurilor propuse se vor face lecturi extensive în limba engleză cu o ulterioară analiză lexico-gramaticală.