Cursul de Audit financiar avansat este destinat studenţilor de la ciclul II, masterat, specializarea Contabilitate. În cadrul cursului se studiază particularităţile organizării şi exercitării auditului agenţilor economici autohtoni (auditul general). 

Tematica prelegerilor şi a seminarelor ia în discuţie problemele ce ţin de reglementarea juridică a auditului în Republica Moldova, aspecte ale Codului Eticii Profesionale a Contabililor şi Auditorilor Profesionişti, activitatea auditorului cu privire la acceptarea angajamentului de audit, modul de planificare a auditului, organizarea controlului calităţii lucrărilor de audit, evaluarea controlului intern şi procedurile de testare selectivă, obţinerea dovezilor de audit,  exercitare auditului rapoartelor financiare,  finalizarea auditului, modul de întocmire a raportului de audit şi prezentare a rezultatelor auditului.

Cursul se bazează pe prevederile normative şi legislative privind organizarea activităţii de audit în Republica Moldova, Standardele Internaţionale de Audit.