Scopul unităţii de curs este de a trata instituţiile dreptului civil prin înţelegerea principalelor contracte civile.

Importanța studierii acestei unități de curs este relevată de evoluția societății contemporane care a condus la expansiunea fenomenului contractual, manifestat prin diversificarea și specializarea contractelor care devin tot mai eterogene, fiind tot mai dificilă identificarea normelor juridice aplicabile acestora.

Reglementarea specială pe care legiuitorul a instituit-o prin Titlul III „Categoriile de obligații” din Cartea  a III-a „Obligațiile” din Codul Civil, cuprinde contractele tradiționale, care reflectă operațiunile economice cele mai frecvente întâlnite. În același timp însă nu trebuie neglijată apariția și frecvența contractelor nenumite, nereglementate de legislația civilă, dar valabil încheiate în baza principiului libertății contractuale. Prin urmare cel chemat să interpreteze și să califice un contract va trebuie să aplice dispozițiile generale privind contractul, iar dacă acestea sunt insuficiente va fi necesar să aplice dispozițiile speciale privind categoriile de contracte, respectiv este obligatorie cunoașterea diferitelor contracte civile astfel cum sunt reglementate de Codul Civil și de legile speciale.

În cadrul unităţii de curs Drept Civil. Contracte studenţii sunt familiarizaţi cu conceptul și semnificația juridică a diferitor categorii de contracte civile, corelația dintre regimul juridic special al contractelor civile și teoria generală a obligațiilor civile, contractele civile ce au ca obiect transmiterea dreptului de proprietate, folosința și conservarea bunurilor, prestarea de servicii, implementarea ideii de libertate contractuală, cu analiza normelor legale derogatorii, particularitățile răspunderii civile contractuale,  analiza jurisprudenței existente în domeniu.