Dreptul comerţului internaţional este înscrisă în planul de învățământ în cadrul unităților de curs obligatorii. Imporatnța studierii acestei unități de curs este determinată și de faptul că tendințele actuale în domeniul economic o reprezintă internaționalizarea și globalizarea afacerilor. Amplificarea şi diversificarea raporturilor comerciale şi de cooperare tehnico-științifice economică internaţionale în epoca modernă, au generat modificări profunde la nivelul dreptului comerţului internaţional. Toate marile domenii ale dreptului comerţului internaţional au cunoscut un proces novator, materializat atât prin adaptarea instituţiilor sale tradiţionale la exigenţele realităților comerciale moderne, cât şi prin apariţia şi extinderea unor instrumente juridice noi, compatibile cu necesitățile şi interesele participanţilor la relaţiile comerciale actuale.

Dreptul comerțului internațional este o materie interdisciplinară complexă ce cuprinde norme aparţinând diferitor ramuri de drept, în special: dreptul civil, dreptul comercial, drept procesual civil, dreptul internaţional privat etc., care constituie dreptul comun în materie, aplicabil ori de câte ori nu există reglementări specifice în acest domeniu.

Scopul unității de curs Dreptul comerțului internațional este furnizarea către studenți a cunoștințelor de bază în domeniul izvoarelor dreptului comerțului internațional, subiectele dreptului comerțului internațional, în privința contractelor comerciale internaționale, în special legea aplicabilă contractului, încheierea contractelor, conținutul contractelor, efectele contractelor, răspunderea pentru neexecutarea contractelor, în privința contractului de vânzare internațională de mărfuri, contractului internațional de asigurare, contractului internațional de transport, contractelor de intermediere, contractelor moderne și complexe, arbitrajului comercial internațional.