Cursul “Gramatică şi compoziţie” face parte din ciclul de discipline de specialitate ale formării viitorilor profesori şcolari de limbă germană din Republica Moldova. Obiectivul principal al cursului este axat pe achiziţionarea şi dezvoltarea competenţei şi deprinderii de a scrie texte coerente în limba germană. Un punct forte reprezintă exersarea şi utiliizarea corectă a normelor şi regulilor gramaticale ale limbii germane. Competenţele achiziţionate corespund nivelului B1-B2, conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi al Consiliului Europei.

Cursul „Gramatică şi compoziţie” este complementar cursului practic de limbă germană (IV), ce este audiat în paralel de studenţii de al anul II. Studentul trebuie să dea dovadă de o pregătire iniţială la limba germană (nivel A2-B1), să demonstreze capacităţi de analiză şi sinteză, de gândire creativă, de cunoaştere a regulilor gramaticale fundamentale.