Statistica matematică rezolvă probleme de estimare a unor parametri şi  a  structurii  unui  model  probabilist  şi  în  baza  datelor  statistice  oferă metode de verificare a ipotezelor statistice etc.
          În condiţiile când procesele economice, sociale şi de orice altă natură devin  tot  mai  complexe  şi  capătă  un  caracter  stochastic  pronunţat, cunoaşterea  elementelor  de statistică  matematică oferă un instrument serios şi prodigios pentru studierea lor.