În curs, se analizează  tipurile de greşeli pe care le comit vorbitorii de limb română de pe ambele maluri de Prut, precum şi vorbitorii basarabeni. Cursul conţine injformaţii despre varietăţile de exprimare a categoriei politeţii şi de transmitere a mesajului nonverbal. Se dau, de asemenea, o serie de exerciţii ce conţin greşeli de expresie la toate nivelurile limbii: fonetic, lexical, morfo-sintactic, frazeologic.