Metodologia este ştiinţa care cercetează sistemul celor mai generale principii de investigaţie ştiinţifică. Scopul ei constă în a contribui, într-un anume fel, la procesul de optimizare a cercetărilor ştiinţifice în concordanţă cu cerinţele epocii contemporane și cu valorile mileniului.