Introducere în filologia germanică, fiind o disciplină obligatorie, deţine un loc important în sistemul instructiv-educativ universitar. Elaborarea cursului de Introducere în filologia germanică a avut ca punct de plecare cerinţele curriculare, presupunând inocularea caracterului specific al concepţiei de instruire la Universitatea de Stat Alecu Russo. Ca urmare, prezentul curs  înglobează informaţii, conţinuturi care fac referinţă la diverse modele teoretice şi aplicative ce sunt în strictă concordanţă cu prevederile curriculumului universitar. Accentul se pune pe caracterul aplicativ şi cognitiv al pregătirii specialistului prin diferite modalităţi de lucru în scopul antrenării abilităţilor şi evaluării aptitudinilor. Cursului îi sunt rezervate 48 de ore. Obiectivul general al cursului rezidă în cunoaşterea excelentă a limbii, istoriei limbii şi culturii germane, în scopul stabilirii relaţiilor socio-culturale; crearea posibilităţilor optime de încadrare în viaţa cotidiană, de familiarizare cu cele mai importante date ce ţin atît de istoria, dezvoltarea  cît şi de normele morfologice, lexicale şi sintactice ale limbii germane.