Cursul “Designul și machetarea paginilor Web”  se predă în anul I, semestrul I  și este o unitate de curs de specialitate în cadrul programului de master Programare Web.

Cursul “Designul și machetarea paginilor Web” pregătește viitorii specialiști în Web în domeniul de design. Studenții vor cunoaște principiile Web designului, cu teoria culorilor, cu elemente de tipografică, cu reguli de machetare.

Problemele abordate în cadrul acestui curs constituie o componentă necesară în instruirea unui viitor programator Web.