Cursul “Optimizarea sunetului și imaginilor” se predă în anul I, semestrul I și este o unitate de curs de specialitate în cadrul programului de master Programare Web. Cursul “Optimizarea sunetului și imaginilor” conține informații despre clasificarea semnalelor, clasificarea sistemelor de prelucrare a informaţiei, transformarea semnalelor electrice analogice în cod binar, stocarea și prelucrarea sunetului, caracteristicele imaginilor rastru și vector, redactarea numerică a imaginilor, instrumente de redactare structurală, schimbarea diapazonului dinamic, corectarea culorilor, pregătirea imaginelor pentru editare, codificarea și compresia informației. Problemele abordate în cadrul acestui curs constituie o componentă necesară în instruirea unui viitor ingineri programator.