1) Să se scrie un program pentru criptarea/decriptarea unui text utilizând matrici de criptare.
Se vor avea în vedere:
 Generarea cheilor de criptare valide
 Determinarea cheii de decriptare pentru o cheie de criptare dată
 Criptarea unui text utilizând matrici de criptare
 Decriptarea unui text utilizând matrici de criptareă se scrie un program care să scrie într-un fişier toate numerele prime până la o valoare dată.
2) Să se scrie un program pentru criptare afina pe blocuri de lungime data.
3) Să se scrie un program pentru implementarea criptosistemului Vigenere.
Soluție parţială:
(pentru criptare)
#include"utile.h"
void main(){
citeste_alfabet();
char cheie[100];
int i,k;
cout<<"Programul va cripta textul introdus in fisierul \"sursa.txt\" folosind criptosistemul Vigenere.";
cout<<"\nDati cheia pentru criptare"<<endl;
cin.getline(cheie,100);
int corect=1;
for(i=0;cheie[i]!='\0';i++){
int temp=da_cod(cheie[i]);
if(temp<0||temp>=N)corect=0;
}
k=i;
if(!corect){
cout<<"\nCheia aleasa contine caractere care nu sunt in alfabet."<<endl;
return;
}
ifstream s("sursa.txt");
ofstream d("destinatie.txt");
if(!s.good())perror("fisier inexistent");
char c;
i=0;
while(s>>noskipws>>c){
d<<da_caracter(da_cod(c)+da_cod(cheie[i]));
i++;
if(i==k)i=0;
}
cout<<"\nTextul codificat a fost scris in fisierul \"destinatie.txt\""<<endl;
s.close();
d.close();
}

Disponibil din: miercuri, 10 octombrie 2018, 21:15
Termen predare: miercuri, 17 octombrie 2018, 21:15