Sarcini individuale

Alice utilizeaza criptosistemul RSA.
(a) Pentru a determina cheile lui Alice alegeti doua numere prime de c^ate 8 biti, p si q, astfel ^nc^at modulul n
sa aiba 16 biti, iar exponentul e = 5 sa e valabil.
(b) Determinati cheia de decriptare.
(c) Criptati mesajul 110100110110111.
4. Estimati numarul operatiilor elementare necesare pentru criptarea RSA a unui mesaj de 8 biti, cu un modul
av^and 20 de biti si cu exponentul e = 216 + 1?
5. Acelasi mesaj m este criptat RSA si trimis catre 3 utilizatori care au cheile publice (391; 3), (55; 3), (87; 3).
Mesajele criptate obtinute sunt, respectiv, 208; 38; 32. Determinati mesajul ^n clar M, fara a determina vreo
cheie de decriptare.

Disponibil din: miercuri, 10 octombrie 2018, 22:05
Termen predare: miercuri, 17 octombrie 2018, 22:05