4.1. Variabile și expresii logice

1. Ce valori poate avea o variabilă logică?

2. Care sînt operatorii elementari ai algebrei booleene și cum se defines ei?

3. Cum se formează expresiile logice?

4. Care este prioritatea operațiilor logice?

5. Explicați rolul parantezelor din componența expresiilor logice.

6. Elaborați un program PASCAL care afișează tabelele de adevăr ale conjuncției și disjuncției.

7. Elabotați un algoritm repetitiv care formează toate combinațiile posibile ale valorilor variabilelor x, y, z. Afișați combinațiile respective pe ecran.