4.2. Funcții logice

1. Formulați definiția noțiunii „funcție logică”.

2. Care sînt domeniul de definiție și domeniul de valori ale unei funcții logice?

3. Prin ce metode poate fi definită o funcție logică de n variabile?

4. Cum se alcătuiește tabelul de adevăr al unei funcții de n variabile? Cîte rînduri poate conține acest table?

5. Cum poate fi alcătuit tabelul de adevăr al unei funcții logice atunci cînd se cunoaște formula ei?