1.1 Tipurile de date tablou(array)

1. Se consideră declaraţiile:

type Vector = array [1….5]  of real;

var x, y :  Vector ;

Scrieţi expresia aritmetică a cărei valoare este:

a)      suma primelor trei componente ale variabilei x;

b)      suma tuturor componentelor variabilei y;

c)      produsul tuturor componentelor  variabilei x;

d)     valoarea absolută a componenţei  a treia a variabilei y;

e)      suma primelor componente ale variabilelor x şi y;

 

2. Se consideră declaraţiile

type Zi = (L, Ma, Mi, J, V, S, D);

Venit = array [Zi] of real;

Var v : Venit;

Componentele variabilei  v reprezintă venitul zilnic al unei întreprinderi. Elaboraţi un program care:

a)      calculează venitul săptămînal  al întreprinderii;

b)      calculează media venitului zilnic;

c)      indică ziua în care s-a obţinut cel mai mare venit;

d)     indică ziua cu venitul cel mai mic.

3. Se consideră declaraţiile

type Ora = 0…23;

Grade =  -40…40;

Temperatura = array [Ora]  of Grade ;

var t :  Temperatura ;

Componentele variabilei t reprezintă temperaturile măsurate  din oră in oră  pe parcursul a 24 de ore. Elaboraţi un program care:

a)      calculează temperatura medie;

b)      indică maximul şi minimul temperaturii;

c)      indică ora (orele) la care s-a înregistrat temperatura maximă;

d)     indică ora (orele) la care s-a înregistrat te4mperatura  minimă.

4. Se consideră declaraţiile

type Oras  =  (Chişinău, Orhei, Bălţi, Tighina, Tiraspol ) ;

Zi   = (L,  Ma, Mi, J, V, S, D) ;

Consum   =  array [Oras, Zi]  of real ;

var C :  Consum;

r  :  Oras;

z  :  zi;

Componenţa C [r,z] a variabilei C reprezinta consumul de energie electrică a oraşului r în ziua z. Elaboraţi un program în care:

a)      calculează energia electrică consumată de fiecare oraş pe parcursul unei săptămîni;

b)      calculează energia electrică consumată zilnic de oraşele în studiu;

c)      indică oraşul cu un consum săptămînal maxim;

d)     indică oraşul cu un consum săptămînal  minim;

e)      indică ziua în care oraşele consumă cea mai multă energie electrică;

f)       indică ziua în care oraşul consumă cea mai puţină energie electrică.