1.3 Tipurile de date articol (record)

1. Care este mulţimea de valori ale unui tip de date articol?

2. Se consideră următoarele tipuri de date

type Data  = record

Ziua   :  1.....31;

Luna  :  1.....12;

Anul  :   integer;

end;

Persoana  = record

NumePrenume  :  string ;

DataNasterii      :  Data ;

end;

ListaPersoane  =  array [1….20]   of Persoana ;

Elaboraţi un program care  citeşte de pe tastatură datele referitoare la n  persoane (n ≤ 20) și afişează pe ecran:

a)      persoanele  născute in ziua z a lunii;

b)      persoanele  născute în luna l a anului;

c)      persoanele  născute în anul a;

d)     persoanele  născute pe data z.l.a

e)      persoana  cea mai învîrtă;

f)       persoana  cea mai tînără;

g)      vîrsta  fiecărei persoane în ani, luni, zile;

h)      lista persoanelor care  au mai mult de v ani;

i)        lista persoanelor în ordine alfabetică;

j)        lista persoanelor ordonată conform datei naşterii;

k)      lista persoanelor de aceiaşi vîrstă (născuţi în acelaşi an).