1.4 Tipuri de date mulţime.

1. Elaboraţi un program care afişează pe ecran toate submulţimile mulţimii {1.2.3.4}.

2. Elaboraţi un program care afişează pe ecran toate submulţimele mulţimii{ ′ ′ ′ A ′ ,′ B ′,′ C ′,′ D′}.

3. Se da un şir d caractere în care cuvintele sînt separate fie prin spaţiu, fie prin caracterele punct, virgulă,punct şi virgulă, semnul exclamării şi smnul întrebării. Elaboraţi un program care afişează pe ecran cuvintele şirului de caractere citit de la tastatură.

4. Se da un şir de  caractere . Elaboraţi un program care afişează pe ecran numărul de vocale în şir.

5. Elaboraţi un program care citeşte de la tastatură două şiruri de caractere şi afişează pe ecran:

a) caracterele care se întîlnesc cel puţin în unul dintre şiruri;

b) caracterele care apar în ambele  şiruri;

c) caracterele care apar în primul şi nu apar în şirul al doilea.

6. Scrie un program care verifică dacă numele unei personae este întrodusă corect (numele este un şir de caractere ce nu conţine cifre).

7. În împlementările actuale ale limbajului numărul valorilor tipului de bază al unui tip mulţime este limitat. Obţinut n≤256. Elaboraţi un program pentru calcularea numerelor prime din intervalul 8....10000.