1.5 Generalitaţi despre fişiere. 1. Explicaţi termenii fişierPASCAL?, fişier extern. 2. Unde se păstrează datele unui fişier PASCAl? Care este destinaţia procedurii assign? 3. Pentru ce sînt necesare operaţiile de deservire şi închidere a fişierelor? Cum se realizează aceste operaţii? 4. Explicaţi destinaţia procedurilor read şi write. Ce tip trebuie să aibă vriabila v intr-un apel de formare read (f, v) ? Ce tip trebuie să aibă expresia e într-un apel de forma write (f, e)? 5. Cum se clasifică fişierele în funcţii de operaţiile permise şi modul de acces?