5.2. Circuite combinaționale frecvent utilizate

1. Explicați destinația circuitelor combinaționale frecvent utilizate: sumatorul, comparatorul, codificatorul, decodificatorul, multiplexorul și demultiplexorul.

2. Alcătuiți tabelul de adevăr al unii comparator pe 2 biți.

3. Cîte intrări și cite ieșiri poate avea un codificator? Cîte intrări și cite ieșiri poate avea un decodificator?

4. Pe panoul de comandă al imprimantei sînt montate butoanele ON LINE, OFF LINE și FORM FEED. Alcătuiți tabelul de adevăr al codificatorului care furnizează la ieșire următoarele combinații binare:

00 – ON LINE

01 – OFF LINE

10 – LINE FEED

11 – FORM FEED

5. Tastatura calculatorului include tastele funcționale <F1>, <F2>,…, <F12>. Alcătuiți tabelul de adevăr al codificatorului care va furniza la ieșire numărul binary corespunzător tastei funcționale acționate.

6. Operațiile aritmetice ale unui calculator ipotetic sînt codificate după cum urmează:

Adunarea – 000;

Scăderea – 001;

Înmulțirea – 010;

Împărțirea – 011;

Compararea – 100.

Alcătuiți tabelul de adevăr al decodificatorului operațiilor aritmetice.

7. Alcătuiți tabelul de adevăr al multiplexorului cu 2 linii de intrare.