2.3. Informația mesajelor continue

1. Care este diferența dintre sursele cu mesaje discrete și sursele cu mesaje continue?

2. Explicați cum se efectuează operația de eșantionare. Cum se salege perioada d eșantionare?

3. Explicați cum se efectuează operația de cuantificare. cum se alege pasul de cuantificare?

4. Cum influențează valorile perioadei de eșantionare și ale pasului de cuantificare cantitatea de informație extrasă dintr-un mesaj continuu?

5. Care este destinația convertoarelor analog-numerice și numeric analogice?

6. Elaborați un care introduce de la tastatură valorile curente ale eșantioanelor și afișează pe ecran codurile cuantelor corespunzătoare.

7. Elaborați un progarm care simulează simularea unui convertor numeric - analog.