2.4. Cuantizarea imaginilor

1. Care este destinația rastrului? Din care cinsiderente se alege densitatea liniilor unui rastru.

2. Cum se evaluează cantitatea de informație dintr-o imagine monocromă?

3. Cum pot fi redateculorile unui imagini multicolore? Cum se evaluează cantitatea de informație dintr-o imagine color?

4. Cîtă informație conține o fotografie color cu dimensiunile 20x20 cm, reprodusă cu ajutorul unui rastru ce conține 60 de puncte/cm. Pot fi redate pănă la 256 de culori de luminanță ale punctelor respective.

5. Rastrul unei camere de luat vederi este format din 1024x1024 de puncte. Pot fi redate pînă la 64 de niveluri de luminanță ale punctelor respective. Cîtă informație va conține un film video cu durata de 3 ore?

6. Imaginea numerică conține cîte un cuvînt binarpentru fiecare punct al rastrului unui utilizator. Cîte niveluri de luminanță pot fi redate pe ecran dacă cuvintele imaginii numerice sînt 3-poziționale? 5-poziționale? 8- poziționale.