2.5. Reprezentare și transmiterea informației

1. Care este deoseirea dintre purtătorii statici și putătorii dinamici de informație?

2. Descrieți putătorii de informație și semnalele utilizate în calculatoarele actuale.

3. Explicați operațiile de modulare și demodulare a semnalelor.

4. Care ste destinația modulatorului? Dar a demudulatorului?

5. De ce depinde capacitatea de transmisie a canalului? În ce unități sw măsoară ea?

6. Cum influențează perturbațiile asupra capacității de transmisie a canalului:?