Grupuri vizibile: Toţi participanţii

3.1. Sisteme de numerație

1. Cum se definește un sistem de numerație?

2. Care este deosebirea dintre sistemele de numerație poziționale și nepoziționale?

3. Cum se definește baza sistemului de numerație?

4. Care factori au contribuit la utilizarea în tehnica de calcul a sistemului binar?

5. Elaborați un program PASCAL care evaluează numerele scrise în baza b, b<=10.