3.3. Operații aritmetice în binar

1. Cum se execută operațiile aritmetice în binar?

2. Elaborați un program pentru adunarea și scăderea numerelor binare.

3. Elaborați un program pentru înmulțirea și împărțirea numerelor binare.