3.4. Reprezentare numerelor naturale, întregi și reale în calculator

1. Cum se reprezintă numerele naturale în calculator?

2. Reprezentați numerele naturale 3, 112, 191, 204, 255 pe 8 poziții binare.

3. Reprezentați numerele naturale 3, 255, 1024, 2048, 4096, 65535 pe 16 poziții binare.

4. Calculați numerele binare maxime ce pot fi reprezentate pe 4, 8, 12, 16, 24, 32 și 64 poziții binare.

5. Cum pot fi reprezentate în calculator numerele întregi?

6. Elaborați un program care afișează pe ecran reprezentările în cod direct, cod invers și cod complementar ale numerelor întregi introduse de la tastatură pentru n=8, 16 și 32.

7. Determinați numărul maxim ce poate fi reprezentat pe n poziții binare în cod direct, cod invers și cod complementar.

8. Care este deosebirea dintre reprezentarea în virgulă fixă și virgulă mobilă?

9. Care este deosebirea dintre formatele exponent-mantisă și caracteristică-mantisă? Cum se calculează caracteristicile numerelor reprezentate în virgulă mobilă?

10. Cum se reprezintă numerele naturale, întregi și reale în calculatorul la care lucrați dumneavoastră? Determinați numărul de poziții binare alocate fiecărei reprezentări.