6.2. Canalele de introducere și vizualizare a informației

1. Explicați cum funcționează vizualizatorul? Care este destinația părților componente ale unui vizualizator?

2. Prin ce se deosebesc regimurile de funcționare a vizualizatorului?

3. Care sînt indicii principali de calitate a unui vizualizator?

4. Care sînt părțile componente ale unei tastaturi? Cum se determină tipul tastaturii?

5. Care sînt grupurile de taste și destinația lor?

6. Cum se clasifică imprimantele în funcție de tehnica de tipărire?

7. Care sînt părțile componente ale unei imprimante?

8. Care este principiul de funcționare a imprimantei matriceale cu ace? Cum funcționează această imprimantă?

9. Explicați cum funcționează o imprimantă laser? Care este avantajul principal al acestei imprimante?

10. Determminați tipul imprimantei cu care lucrați dumneavoastră. Aflați parametrii tehnici ai imprimantei: setul de caractere, regimurile de funcționare, capacitatea memoriei-tampon, viteza de imprimare.