7.1. Introducere în reţele

1. Numiţi factorii care au contribuit la apariţia reţelelor de calculatoare?

2. Care sînt neajunsurile sistemelor centralizate de calcul?

3. Care sînt funcţiile adaptorului de reţea? Cum se identifică calculatoarele din componenţa unei reţele?

4. Care sînt avantajele reţelelor de calculatoare? Ce servicii oferă o reţea de calculatoare?