Introducere

Impresionante realizări în domeniul informaticii, crearea super calculatoarelor și a calculatoarelor personale, apariția cibersapțilui, a realității virtuale și a Internetului presupun o cunoaștere profundă a principiilor de funcționare și a structurii calculatoarelor moderne. Din motive justificate, aceste principii au devenit o călăuză demnă de toată încrederea într-o lume aflată mereu în schimbare.

Cursul de față are drept scop însușirea de către elevi a cunoștințelor necesare pentru prelucrarea automată a informației cu ajutorul calculatoarelor numerice.

Capitolul 1 include un amplu material teoretic și practic referitor la definirea și prelucrarea datelor structurate: a tablourilor, a șirurilor de caractere, a articolelor, a mulțimilor și fișierelor. Sînt prezentate metodele de creare și de prelucrare a fișierelor PASCAL cu fișiere externe, acrierea și citirea componentelor unui fișier.,

Capitolul 2 include expunerea unor cunoștințe fundamentale din teoria informației, și anume: cantitatea de informație din mesajele continue și discrete, codificarea și decodificarea informației, prezentarea informației în calculator.

În Capitolul 3 sînt expuse cunoștințe fundamentele din domeniul aritmeticii sistemelor de calcul: sisteme de numerație și operații aritmetice în sistemul binar, reprezentarea numerelor naturale, numerelor întregi și a numerelor reale în calculator.

Capitolul 4 include unele cunoștințe fundamentale din domeniul algebrei booleene. Sînt expuse noțiunile de variabilă, constantă și funcții booleene, se examinează funcțiile logice frecvent utilizate.

În Capitolul 5 se studiază circuitele logice ale unui calculator numeric: sumatorul, comparatorul, codificatorul și decodificatorul, bistabilul, registrul, numărătorul, generatorul de impulsuri.

Structura și funcționarea calculatorului sînt descrise în Capitolul 6. Materialul este expus în așa mod încît structura unui calculator numeric poate fi înțeleasă și însușită metodic, de la porți logice, dispozitive și unități la sisteme de calcul. O atenție deosebită se acordă interdependenței dintre conceptele matematice și realizarea fizică  a echipamentelor unui sistem de calcul, interconexiunilor dintre resursele tehnice și cele programate ale calculatorului.

În Capitolul 7 se studiază rețele de calculatoare. Sînt expuse tehnologiile de cooperare în rețea, topologia și arhitectura rețelelor locale, regionale și globale. Pentru a facilita explorarea ciberspațiului, acest capitol include cunoștințe fundamentale despre Internet și serviciile din rețea: transferul fișierelor, poșta electronică, paginile Web.

Ultima modificare: luni, 6 iunie 2011, 01:10