2.5. REPREZENTAREA ȘI TRANSMITEREA INFORMAȚIEI

Obiectul material folosit pentru păstrarea, transmiterea sau prelucrarea informaţiei se numeşte purtător de informaţie. Deosebim purtători statici şi dinamici de informaţie.

Purtătorii statici se utilizează pentru păstrarea informaţiei sau pentru transmiterea ei în timp. Informaţia înregistrată pe un purtător static poate fi citită în scopul prelucrării sau utilizării ulterioare.

Transmiterea informaţiei se realizeazăcu ajutorul purtătorilor dinamici. În calitatae de purtători dinamici tehnica actuală foloseşte:

1)    unde acustice în gaze sau lichide;

2)    tensiuni şi curenţi electrici;

3)    unde electromagnetice; ş. a.

Se numeşte semnal variaţia mărimii fizice ce asigură transmiterea mesajelor. Caracteristica semnalului folosităpentru reprezentarea mesajelor se numeşte parametrul informaţional al semnalului.

În calculatoarele electronice în calitate de purtător de informaţie se foloseşte de obicei curent electric, tensiunea sau intensitatea curentului fiind parametrii informaţionali ai semnalului.

Un semnal se numeşte discret, dacă parametrul semnalului poate lua un număr finit de valori. Semnalul se numeşte continuu, dacă parametrul respectiv poate lua orice valoare într-un anumit interval.

Tansformarea semnalelor unui calculator în semnalele specifice reţelei telefonice şi invers se realizează cu ajutorul dispozitivului numit modem. Prin urmare, calulatoarele dotate cu modeme pot comunica prin intermediul posturilor de telefon, formînd astfel suportul material al poştei electronice.

Ultima modificare: marţi, 7 iunie 2011, 14:12