4.2. FUNCȚII LOGICE

Noţiunea de funcţie logică sau funcţie booleană se defineşte în acelaşi mod ca şi în cazul algebrei clasice.

Funcţia logică de n variabile y = f(x1, x2, …, xn ) este o aplicaţie care pune în corespondenţa fiecarei din combinaţii de valori ale variabilelor x1, x2, …, x  valoarea 0 sau 1 a variabilei y.

Variabilele x1, x2, …, xn se numesc variabile independente sau argumente, iar variabila y – variabilă dependentă sau funcţie de argumente x1 x2, …, xn .

Prin urmare, domeniul de definiţieal funcţiei y = f(x1, x2, …, x n este mulţimea tuturor combinaţiilor posibile

0 0 … 0

0 0 … 1

1 1 … 1

ale valorilor argumentelor x1, x2, …, xn , în total 2  combinaţii, iar domeniul valorilor funcţiei logice este mulţimea {0,1}.

Funcţiile logice pot fi definite prin tabele, formule şi metode grafice.

Tabelul de adevăr al funţiei logice y = f(x1, x2, …, x n) este un tabel care include toate combinaţiile posibile ale valorilor argumentelor x1, x2, …, xn şi valorilor corespunzătoare ale variabilei dependente y.

Ultima modificare: marţi, 7 iunie 2011, 14:45