Cursuri eleaborate în cadrul proiectului Teach Me

La finele studierii modulului subiecții vor fi capabili:

  • Să realizeze căutări eficiente în Internet;
  • Să utilizeze instrumente de bookmarking;
  • Să înțeleagă conceptele de proprietate intelectuală și de copyright;
  • Să utilizeze diverse instrumente TIC pentru o comunicare etică și configurarea acestora pentru diverse situații;
  • Să proiecteze și să creeze produse digitale cu o structură logică și conținut corespunzător unui anumit grup țintă.
  • Să utilizeze TIC pentru crearea și editarea conținuturilor media;
  • Să utilizeze TIC pentru a prezenta/publica rezultatele sale.
  • Să utilizeze instrumente pentru colectarea online a datelor;
  • Să utilizeze tehnologii, inclusiv foi de calcul, pentru a crea grafice și prezenta datele în diferite 

Modulul „Designul scenariului unui curs electronic” reprezintă prima parte a cursului electronic „Tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC” (Technology Enhanced Learning with ICT), destinat mai multor categorii de utilizatori: cadre didactice universitare, cadre didactice din învățământul preuniversitar, studenți de la ciclul II (studii superioare de masterat) și ciclul III (studii de doctorat), formatori care intenționează să utilizeze TIC în procesul de instruire sau de formare.