Cursul „Inițiere în cariera pedagogică” urmăreşte formarea la studenţi a unor competenţe specifice, necesare proiectării, realizării învăţării autoreglate şi stimulării interesului pentru profesia pedagogică. Cursul „Inițiere în cariera pedagogică” va contribui la pregătirea motivaţională a studenţilor pentru a studia activitatea profesional-pedagogică.

        Prin conţinutul său şi competenţele dezvoltate la studenţi, disciplina „Inițiere în cariera pedagogică” facilitează adaptarea eficientă a studenţilor în mediul academic şi contribuie la orientarea iniţială şi continuă în planificarea carierei pedagogice.