Rezumat temă

 • INTRODUCERE

         Cursul „Inițiere în cariera pedagogică” urmăreşte formarea la studenţi a unor competenţe specifice, necesare proiectării, realizării învăţării autoreglate şi stimulării interesului pentru profesia pedagogică. Cursul „Inițiere în cariera pedagogică” va contribui la pregătirea motivaţională a studenţilor pentru a studia activitatea profesional-pedagogică.

          Prin conţinutul său şi competenţele dezvoltate la studenţi, disciplina „Inițiere în cariera pedagogică” facilitează adaptarea eficientă a studenţilor în mediul academic şi contribuie la orientarea iniţială şi continuă în planificarea carierei pedagogice.

  Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:

  • Competenţe cognitive: de a interpreta semnificaţia profesiei pedagogice şi de a argumenta necesitatea formării iniţiale şi continue ca elemente ale carierei pedagogice, pornind de la studiul teoretic a surselor bibliografice; de a exploara, dobîndi tehnici ale învăţării autoreglate;
  • Competenţe de aplicare: de a proiecta/planifica studiului academic, prin aplicarea strategiilor de învăţare, pentru formarea competenţei de management raţional a timpului şi a stresului academic;
  • Competenţe de analiză: de evaluare a stilului preferenţial de învăţare şi a planului personal de studiu în relaţie cu autoreglarea învăţării;
  • Competenţe de comunicare: de prezentare şi argumentare a propriului traseu de învăţare autoreglată şi a direcţiilor trasate în cariera pedagogică.Competenţe de învăţare: de stimulare a unei atitudini responsabile, pozitive faţă de dezvoltarea profesională pentru cariera didactică; de asumare a gestionării în învăţarea academică şi de luare a deciziilor de autoformare profesională.

  Finalităţi de studii realizate la finele cursului:

  • să expliciteze în manieră operaţională conceptele de bază: profesie pedagogică, funcţiile şi rolurile profesorului, competenţele profesionale, profesiograma profesorului, activitatea profesională, universitate, învăţarea autoreglată, strategii de învăţare, managementul timpului, reflecţia, realizînd prelucrarea literaturii sub forma unor sinteze (plan de idei, prezentare de carte, recenzia, referatul, tezele, rezumatul, comentariul, conspectul);
  • să elaboreze caracteristica activităţii profesionale a pedagogului din diferite tipuri de instituţii şcolare;
  • să-şi planifice studiul academic folosind planul cadru, planul curent şi orarul zilei;
  • să argumenteze alegerea strategiilor de învăţare autoreglată alese şi impactul acestora asupra formării pentru cariera didactică;
  • să proiecteze şi să analizeze modele-exemple de cariera pedagogică a profesorilor claselor primare;
  • să participe creativ în elaborarea şi montarea unui spectacol, cu participarea studenţilor din grupa academică, ce ar reflecta esenţa profesiei pedagogice (ex. spectacolul ”Vivat, profesie!”).
 • Acest subiect

  Unitatea de învăţare 1. Universităţile – instituţii de învăţămînt superior

  1.  Delimitări conceptuale
  2.  Din istoria Universităţilor din lume
  3.  Tipurile instituţiilor de învăţămînt superior

  Competenţe dezvoltate prin intermediul unităţii de învăţare 1:

  • competenţa de a exprima orientare spre formarea iniţială;
  • competenţa de comunicare pentru asigurarea  succesului  în formarea  iniţială;
  • comptenţă de analiză a formării în instituţii de învăţămînt superior pentru dezvoltarea unei cariere profesionale;
  • competenţa managerială şi decizională.

  Finalităţi de studiu:

  Studiul acestei unităţi de învăţare îţi va permite:

  • să explicitezi în manieră operaţională conceptele de bază: universitate, facultate, formare iniţială, profesionalizare, profesionist.
  • să argumentezi necesitatea formării iniţiale în universitate pentru cariera didactică;
  • să interpretezi semnificaţia competenţei de a învăţa în instituţii de învăţămînt superior;
  • să argumentezi propriului traseu de învăţare în universitate.

  CUVINTE-CHEIE: universitate, institut, academie, facultate, student, profesionist, profesionalizare, carieră.   

   

   

   

 • Temă 2

 • Temă 3

 • Temă 4

 • Temă 5

 • Temă 6

 • Temă 7

 • Temă 8

 • Temă 9

 • Temă 10

 • Temă 11

 • Temă 12

 • Temă 13

 • Temă 14

 • Temă 15