1. Sunteţi un cadru didactic universitar relativ tânăr. Şeful de catedră v-a propus pentru prima dată să predaţi o disciplină nouă. Doriţi să planificaţi un curs de calitate, să aplicaţi strategii didactice centrate pe student şi să utilizaţi în activitatea didactică tehnologiile informaţionale şi de comunicaţie. Cursul la care v-aţi înscris „Design-ul procesului de învăţare bazat pe abordarea centrată pe student”, va permite de a dezvolta competenţele necesare pentru proiectarea unui asemenea curs.
  2. Sunteţi un cadru didactic universitar experimentat. Doriţi să refaceţi cursurile predate, eventual să propuneţi un curs opţional nou în care intenţionaţi să proiectaţi strategii didactice centrate pe student şi să realizaţi aceste strategii în medii informatizate. Cursul la care v-aţi înscris „Design-ul procesului de învăţare bazat pe abordarea centrată pe student”, va permite să completaţi formarea Dvs. didactică şi să dezvoltaţi competenţele necesare pentru proiectarea unui asemenea curs