Rezumat temă

 • Unitatea de învăţare I. Teoriile învăţării

  Elemente de didactică. Lumea învăţării Evoluţia noţiunii „didactică” Sistemul didactic Conceptele de bază ale didacticii Situaţia de învăţare. Sistemul didactic în învăţarea electronică (e-learning). Transpoziţia didactică . Reprezentarea. Contractul didactic Lumea învăţării.

 • Unitatea de învăţare I. Paradigme ale învăţării

  Obiective După studierea conţinutului, a materiei suplimentare şi realizarea sarcinilor propuse veţi fi capabili

  • să descrieţi circumstanţele apariţiei diverselor teorii ale învăţării;
  • să explicaţi esenţa învăţării în paradigma behavioristă, cognitivistă, constructivistă, conectivistă;
  • să identificaţi avantajele şi limitele fiecărei paradigme ale învăţării;
  • să definiţi noţiunea de zonă a proximei dezvoltări a instruitului;
  • să caracterizaţi modelul învăţării bazate pe proiecte şi modelul învăţării bazate pe probleme;
  • să stabiliţi corespondenţe între paradigmele învăţării şi tipurile de cultură organizaţională.
 • Unitatea de învăţare II. Învăţarea centrată pe student

  Obiective

  După studierea conţinutului, a materiei suplimentare şi realizarea sarcinilor propuse veţi fi capabili

  • să explicaţi noţiunea de învăţarea autodirijată;
  • să desfăşuraţi tezele pe care se sprijină învăţarea autodirijată prin prisma propriei experienţe de predare;
  • să explicaţi dimensiunile fenomenului „învăţarea centrată pe student”;
  • să descrieţi rolurile pe care le poate îndeplini profesorul în învăţarea cemtrată pe student;
  • să explicaţi schimbările parvenite în rolurile jucate de student în învăţarea dentrată pe student;
  • să comparaţi caracteristicile învăţământului centrat pe profesor şi a învăţământului centrat pe student.
 • Unitatea de învăţare II. Stilurile şi preferinţele de învăţare

  Obiective

  După studierea conţinutului, a materiei suplimentare şi realizarea sarcinilor propuse veţi fi capabili

  • să explicaţi noţiunea „stil de învăţare”;
  • să determinaţi stilurile cognitive ale studenţilor după caracteristicile: diferenţierea câmpului de percepţie – tipul reacţiei;
  • să selectaţi metodele, tehnicile şi sarcinile de lucru pentru studenţi, formele de organizare a instruirii în dependenţă de stilul cognitiv predominant;
  • să definiţi noţiunea „stil de învăţare”;
  • să identificaţi stilul de învăţare (vizual/auditiv/chinestezic) după caracteristicile propuse;
  • să propuneţi activităţi de învăţare confortabile pentru studenţii la care stilul dominant este cel vizual/auditiv/chinestezic;
  • să definiţi stilurile de învăţare conform modelului lui D. Kolb;
  • să propuneţi activităţi de învăţare preferabile pentru studenţii la care stilul dominant de învăţare este cel convergent/divergent/asimilator/acomodator;
  • să descrieţi cele opt inteligenţe după H. Gardner;
  • să aplicaţi cunoştinţele referitoare la inteligenţele multiple ale studenţilor la organizarea procesului de formare.


 • Unitatea de învăţare II. Instruirea diferenţiată

  Obiective

  După studierea conţinutului, a materiei suplimentare şi realizarea sarcinilor propuse veţi fi capabili

  • să explicaţi esenţa instruirii diferenţiate şi să identificaţi variabilele ce explică diferenţele individuale între studenţi;
  • să definiţi scopurile învăţământului diferenţiat;
  • să enumeraţi etapele instruirii diferenţiate;
  • să realizaţi diverse modalităţi de grupare a studenţilor.
 • Unitatea de învăţare III. Design-ul instrucţional

  Obiective

  După studierea conţinutului, a materiei suplimentare şi realizarea sarcinilor propuse veţi fi capabili

  • să definiţi noţiunea de design instrucţional;
  • să enumeraţi activităţile din cadtrul design-ului instrucţional;
  • să analizaţi designul instrucţional ca proces, ca disciplină, ca ştiinţă şi ca realitate;
  • să explicaţi articularea dintre elementele procesului de învăţământ: predare, învăţare, evaluare;
  • să descrieţi modelul invariant al procesului de învăţământ.
 • Unitatea de învăţare III. Modelul ADDIE

  Obiective

  După studierea conţinutului, a materiei suplimentare şi realizarea sarcinilor propuse veţi fi capabili

  • să numiţi fazele design-ului instrucţional;
  • să distingeţi gradele de generalitate a intenţiilor pedagogice (finalităţi, scopiri, obiective);
  • să descrieţi activităţile din cadrul fiecărei faze a design-ului instrucţional;
  • să formulaţi şi să evaluaţi formularea obiectivelor disciplinei în paradigma aleasă de învăţare.