Scopul disciplinei este de a înțelege rațiunea construcției europene, însușirea noțiunilor de bază din cadrul dreptului european material, înțelegerea și însușirea mecanismului acțiunii comunitare (europene) de creare a Pieței unice. Pentru funcționarea eficientă a Pieței unice sunt necesare norme legale eficiente la nivel european inclusiv în materia contractelor. Pentru realizarea acestui deziderat este nevoie de eliminarea disparităților naționale privind legislația în domeniul contractelor și în genere a dreptului privat. Acțiunile întreprinse în acest sens la nivel european s-au materializat până în prezent în adoptarea a numeroase directive și regulamente comunitare. Astfel,  accentul va fi pus asupra explicării poziției și rolului cetățenilor și a persoanelor juridice la încheierea contractelor cu element de extraneitate în Europa, analiza și calificarea normelor de drept comunitar (european), corelarea normelor generale cu normele speciale, a celor de drept civil cu cele de drept comercial, internațional privat, procesual, european.

Un rol important îl va avea necesitatea înțelegerii importanței materiei pentru asigurarea respectării celor patru libertăți fundamentale, precum și a implementării ideii de libertate contractuală, corelată cu protecția părții contractante mai slabe.

De asemenea, o atenție deosebită va fi acordată corelării cunoștințelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică,  analizei jurisprudenței CJUE în domeniul contractual și al cooperării judiciare în materie civilă și comercială.Dreptul European al Contractelor  se impune a fi cunoscut şi studiat în R. Moldova de către studenții la Masterat Dreptul Afacerilor,  în contextul politicii actuale de integrare a R. Moldova în UE și a statutului de țară asociată cu UE. Astfel, cunoașterea dreptului contractual european ar asigura cunoștințe utile atât din prisma dreptului comparat, cât și din prisma racordării legislației R. Moldova la acquis-ul comunitar.