Modulul „Designul scenariului unui curs electronic” reprezintă prima parte a cursului electronic „Tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC” (Technology Enhanced Learning with ICT), destinat mai multor categorii de utilizatori: cadre didactice universitare, cadre didactice din învățământul preuniversitar, studenți de la ciclul II (studii superioare de masterat) și ciclul III (studii de doctorat), formatori care intenționează să utilizeze TIC în procesul de instruire sau de formare.