temă Nume Descriere
Resursă Chestionar la disciplina "Informatica II"

Chestionar la disciplina "Informatica II", posibil să se modifice.

Resursă Chestionar la disciplina "PS/LPC"

Chestionar la disciplina "PS/LPC", sunt posibile modificari.

1. Structura programului în C++ Resursă Tema 1.

Material teoretic pentru C++.

2. Tipuri de date. Constante și variabile Resursă Tema 2.

Material teoretic pentru tema 2.

3. Operatori Resursă Tema 3.

Material teoretic la tema 3.

4. Instructiuni de intrare-ieşire Resursă Tema 4.

Material teoretic la tema 4.

5. Instructiuni de decizie Resursă Tema 5.

Material teoretic la tema 5.

6. Instrucţiuni iterative Resursă Tema 6.

Material teoretic la tema 6,

7. Pointeri şi funcţii Resursă Tema 7.

Material teoretic la tema 7.

8. Tabele unidimensionale. Vectori. Resursă Tema 8.

Material teoretic la tema 8.

9. Tabele multidimensionale. Matrice Resursă Tema 9.

Material teoretic la tema 9.

10. Şiruri de caractere Resursă Tema 10.

Material teoretic la tema 10.

11. Structuri şi uniuni. Tipul enumerare Resursă Tema 11.

Material teoretic la tema 11.

12. Fişiere Resursă Tema 12.

Material teoretic la tema 12.

13. Structuri dinamice Resursă Tema 13.

Material teoretic la tema 13.

14. Fişiere proiect Resursă Tema 14.

Material teoretic la tema 14.

15. Clase. POO. Resursă Tema 15.

Material teoretic la tema 15.