Indicaț'i cursurile (împreună cu autorul) care după părerea D-voastră sunt elaborate reușit (ținând cont de structura cursului, utilizarea elementelor platformei Moodle).

Verfügbar von: vineri, 25. mai 2012, 01:00
Abgabetermin: luni, 28. mai 2012, 09:00