Indicaț'i cursurile (împreună cu autorul) care după părerea D-voastră sunt elaborate reușit (ținând cont de structura cursului, utilizarea elementelor platformei Moodle).

Available from: vineri, 25 mai 2012, 1:00
Due date: luni, 28 mai 2012, 9:00